Adatvédelmi irányelvek

Az adatkezelő megnevezése: Bukor Szilvia
Nyilvántartási száma:
Adószáma:
Statisztikai számjel:
Székhelye: MAGYARORSZÁG, 6724 Szeged, Damjanich u. 22.
Tel.: 06 20 550 7635
Weboldalunk címe: https://slyvoyage.hu
E-mail: info[kukac]slyvoyage.hu

MELYEK AZOK A SZEMÉLYES ADATOK, AMIKET GYŰJTÜNK ÉS MILYEN CÉLLAL GYŰJTJÜK EZEKET

KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAPOK

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel
Adatkezelés időtartama: az űrlap elküldésétől számított 90 nap
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása kapcsolatfelvétel során
Kezelt adat típusa: név, e-mail, telefonszám, egyéb személyes adat amit az érintett megad a kapcsolatfelvétel során

SÜTIK (COOKIE)

A sütik olyan kis adatmorzsák, melyeket a böngésző tárol a gépedre és arra szolgálnak, hogy megkönnyítsék a weboldalon történő böngészést.

GOOGLE ANALYTICS SÜTIK

A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat a weboldalunk működésének javításához használjuk fel.

FACEBOOK PIXEL

A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. Bővebb információ a Facebook cookie-ről a Facebook adatkezelési szabályzatában: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Amennyiben érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az érintett számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK A SZEMÉLYES ADATOT

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

MILYEN JOGOKKAL RENDELKEZIK A FELHASZNÁLÓ A SAJÁT ADATAI KAPCSÁN

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott.

Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

HOVÁ TOVÁBBÍTJUK AZ ADATOKAT

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓHOZ FELHASZNÁLT HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
  • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
  • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • A Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
  • GDPR, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Rendelete, a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről, védelméről és az adatok szabad áramlásáról

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Tárhelypark